Asfalt Remix benytter systemet Trackunit Manager for å disponere sine mannskaper og sitt utstyr på en best mulig måte. I en bransje der værforhold spiller stor rolle blir det ofte endringer i planlagte arbeidsoppdrag. Det kan også oppstå uforutsette situasjoner som gjør det nødvendig å styrke et lag med flere enheter, og da er dette systemet til god hjelp for raskest mulig forflytting av utstyr.

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren