Veslemona er et grustak på Mysen i Monaryggen som produserer og selger elvestein, rullestein og sandprodukter til hele Østlandet. I tillegg importerer vi grusmatten Eccogravel og steingjerdetEccofence.

Utgangspunktet for virksomheten er skapt i istiden. Det er store breelver som har dratt med seg denne elve- og rullesteinen som vi henter ut av denne enorme grusforekomsten i Monaryggen ved Mysen i Eidsberg kommune.

Les mer og se produktspekteret på www.veslemona.no

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren