23.05.13: Det er nå klart at Asfalt Remix AS  har fått oppdraget med å frese for Skanska sine statskontrakter i  Østfold.

Vi setter pris på dette samarbeidet og ser fram til et  konstruktivt og godt samarbeid med en av de store riksentreprenørene, sier driftsleder Eyvind Brynildsen.

Samarbeidsavtalen starter å løpe fra første uka i juni.

Skanska Asfalt har kvesset blyanten godt i år, og sikret seg asfaltoppdrag for Statens vegvesen i region Øst til en samlet verdi på 91 millioner kroner. Selskapet, som i fjor fikk svært dårlig uttelling på asfaltering av riks- og fylkesvegnettet, lå lavest på tre av de syv kontraktene som hadde anbudsåpning i midten av februar Skanska fikk en kontrakt i Østfold som omfatter totalt rundt 33 000 tonn, samt de to kontraktene som er lagt ut i Akershus på henholdsvis 39 000 og 26 000 tonn, ifølge fagbladet Våre Veier.

 

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren