31.03.14: -Asfalt Remix skal være en forutsigbar samarbeidspartner for alle våre oppdragsgivere. Vi er første ledd på alle oppdrag, og ingen skal måtte vente på oss fordi utstyret ikke fungerer.  Derfor har selskapet nylig kjøpt inn totalt sju nye lastebiler og to fresere for å være best mulig utstyrt for en ny og krevende sesong.

Det opplyser daglig leder i Asfalt Remix, Per-Erik Brynildsen. Selskapet har nå kjøpt inn fire lastebiler for småfreserlag, to krokbiler som skal benyttes ved fresing av parkeringshus og i tillegg en fleksi-bil for de lokale medarbeiderne i Lillehammer-Otta området. Denne lastebilen skal benyttes til freseoppdrag i sommerhalvåret og til generell anleggsvirksomhet på vinterstid, opplyser Brynildsen videre.

I tillegg til lastebilene er det også investert i en høyteknologisk Wirtgen 210. Dette er en kompakt stor fresemaskin som kan ha en arbeidsbredde opp til 2,20 meter, og med et bredt spekter av bruksområder. Her er det blant annet automatisk parallell maskin justering ved hjelp av PTS, intelligent ISC spor drive kontroll for maksimal trekkraft, og lave driftskostnader som følge av WIDRIVE maskin styringssystem.

I tillegg er det også kjøpt inn en Wirtgen fres med nyheter som vil bli publisert av produsenten på et senere tidspunkt.

Dette er en av de nye maskinene, Wirtgen GmbH W210i med 2.2 meter fresetrommel.

Dette er en av de nye maskinene, Wirtgen GmbH W210i med 2.2 meter fresetrommel.

Hensikten med innkjøpene er at selskapet alltid skal ha det beste utstyret.
-Vi skal betale avdrag på utstyr i stedet for verkstedregninger og ståtid ute på anlegg. Våre totale leasing- og lånekostnader har vært stabile i alle år. Vi har god kontroll på når vi skal skifte ut utstyret for å få de beste prisene på vårt brukte utstyr. Selv om vi har økt maskinparken er likevel våre leasing og lånekostnader relativt konstant, og dette er en lønnsom måte å drive på, understreker Brynildsen.

Etter oss kommer andre aktører som ofte har kort tid på seg til å utføre sin del av jobben Det kan være sperringer som oppheves tidlig neste morgen, og dersom vi som første ledd blir forsinket vil det få store konsekvenser for de som kommer etter oss, sier han.

-I denne filosofien ligger selvsagt målet om å være den beste og mest foretrukne aktør innen fresing av asfalt og betong i Norge. Vi skal være best på utstyr, personell og dokumentasjon. Det betyr i enkelte tilfeller at vi ikke alltid er rimeligste tilbyder, men vi leverer varene og det vet våre kunder. God kvalitet til rett tid er vårt konkurransefortrinn, og det er svært få i bransjen kan konkurrere på dette, avslutter Brynildsen.

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren