2.februar 2016 fikk Asfalt Remix besøk av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Artikkelen under ble offentliggjort i fagbladet Byggfakta. Gjengitt med tillatelse av journalist Odd Borgestrand:

-I mange år har vi kjempet for å få bedre flyt i vedlikeholdsarbeidet, men til svært liten nytte. Det er for mange etater og «småkonger» som har særinteresser og som med lov eller forskrift i hånd sørger for dårlig utnyttelse av mannskaper og materiell når vi skal utbedre norsk infrastruktur.

Det hevdet den 29 år gamle driftslederen i entreprenørfirmaet Asfalt Remix i Våler i Østfold da han møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til et dialogmøte ved bedriftens hovedkontor i dag. En sporty minister stilte opp og lyttet til den unge driftslederen.

Det ble da også fart og spenning for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da Brynildsen i egenskap av fjorårets suverene norgesmester i rally, inviterte samferdselsministeren på en heftig tur på private skogsveier hjemme i Svinndal i Østfold.

Eyvind Brynildsen er sammen med sin far og daglige leder av Asfalt Remix, Per Erik Brynildsen, svært fornøyd med det løftet den blå regjeringen har tatt for norske veier og infrastruktur generelt.  Samtidig er de kritisk til et byråkrati som hindrer effektivitet i vedlikeholdsarbeidernes hverdag.

Brynildsen ønsket å trekke fram sine visjoner for «våre veger 2030».
-Vi har vanskelige prosesser rundt skilting, oppstartstider og tider på døgnet vi ikke kan arbeide fordi vi har lokale regler for innsovningstid for innbyggerne i en by.
I Oslo og Bergen er det ikke tillatt for oss å arbeide mellom 23.00 og 01.00 på natta.  Resultatet er at 40 mann med maskiner sitter på sin post og venter på å gjøre jobben de er satt til, sier Brynildsen noe oppgitt.

Han registrerte at samferdselsministeren lyttet nøye. Her var det nyttig informasjon å ta med seg videre i effektiviseringsprosessene rundt vedlikehold av norsk infrastruktur.
Brynildsen berørte også temaet gjenbruk.

-Norge ligger på bunn i Europa når det gjelder gjenbruk av asfaltmasse. Tyskland, Nederland og Sveits har en gjenbruksprosent på mellom 85 og 90, mens Norge ligger nede på fem prosent. Dette er på grensen til miljøkriminalitet, mener Brynildsen.

Som rallyfører har han et mål om å legge flest mulig meter bak seg på kortest mulig tid. I anleggsbransjen har han lært seg begrepet tålmodighet. Her går det i unødvendig sneglefart.

-Vi må komme dit at det er mulig med sammenhengende arbeid på hovedveier med fire eller seks felt. Når rushtrafikken er over om kan trafikken dirigeres over til den ene kjørebanen. Da kan vi arbeide i normalt dagslys, – vi får en god arbeidsøkt og jobben kan gjennomføres på langt kortere tid enn med oppdelte nattevakter. Dermed får vi flere meter vedlikehold for hver krone, sier en engasjert Brynildsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
var mektig imponert over den unge driftslederens pågangsmot og innsikt i egen hverdag. Han mente Brynildsen framstod som uredd, tydelig og målrettet.
-Det er fantastisk å se hans engasjement og at han brenner for de samfunnsoppgaver som hans firma er en del av. Slike ildsjeler er det heldigvis mange av rundt om i landet. Jeg ser det som en viktig oppgave at de kan snakke enda tettere inn mot oss som er i politisk og administrativ ledelse sentralt.
-Jeg er her nettopp fordi jeg vet at Brynildsen og andre i entreprenørbransjen har viktige innspill til oss som fatter beslutninger, sa Solvik-Olsen til Byggfakta.

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren