Dersom du er fast leser av fagbladet Våre Veger vil du se at Asfalt Remix har fått forsiden og et tre siders oppslag i sin mars-utgave.  Driftsleder Sven‐Amund Grande gir oss bakgrunnen:  

våre veger (2)I 2013 ble det varslet nye krav til feiing av freste arealer på statskontrakter. I 2014 hadde vi handlet en spesialbygget feiebil til ca 4 millioner, med høytrykkspyling og bredsug i hele bilens bredde i tillegg til de vanlige feiefunksjonene, for å dekke de nye kravene som ville være spesifisert i kontraktene. Så vi møtte forberedt for 2014. På slutten av året 2014 regnet vi med at dette var et krav som ville innføres mer og mer og da gikk vi for en investering av ytterligere en spesialbygget feiebil, som var enda råere og med enda større kapasitet. Denne fullspekkede maskinen ankom for sesongen 2015 og kostet nærmere 5 millioner. I 2015 hadde vi ingen kontrakter hvor det var spesifisert at fresetrau skulle høytrykkspyles. I 2016 er dette spesifisert i bare en kontrakt. Da konkurerer vi mot aktører som er innafor med vesentlig lavere krav til utstyr. Det koster litt å tilpasse oss til krav som kommer og går vilkårlig. Dette er en problematikk vi har i asfaltfresebransjen. Det er gambling fra år til år.

Det bør også nevnes at sistnevnte bil er så rå at vi har brukt denne med høytrykk og koster på områder som har blitt underkjent med henhold til friksjonsmålinger på nylagt asfalt, og dette har vært gjort med hell og godkjent resultat. Alternativet ville vært å frese opp nylagt asfalt og reasfaltert.

Vi vet også at vi har ideelt utstyr for å vaske eller rettere sagt skure veier og suge opp støv i tide for å redusere svevestøv mye bedre enn med tradisjonelle feiebiler. Vi vet vi ikke er alene om å inneha dette utstyret, men de vi vet om er ikke inne i kontrakter med SVV for renhold vinterstid for å redusere svevestøv. Slikt rått utstyr koster mer i drift og vedlikehold, men kontraktene er presset på pris. I mange tilfeller mangler det rett og slett bestillerkompetanse.

Fakta:

Høytrykkspyling i full bredde, rotoclean med bredsug i full bredde, utskyvbare koster i tillegg til midtkost og to sugehoder midt under som følger med de utskytbare kostene. Feiebredde blir da 3,4 m. Utskyvbar ugresskost. Bilen har også hydrostatdrift. Alt er laget i rustfritt 304. Den har den største turbinen som kan fås til slikt bruk for max sug. Utskytbar frontkost som kan spyle og feie oppå høy kantstein og eller nå innpå fortau. Bankettspyleanlegg.  14 m2 kapasitet beholder, herunder vanntanken som rommer 6000 l. Høytrykksanlegg på 200/100 bar med ekstrem vannmengde. Den har også hengerfeste og kan trekke med seg ekstra vanntank på f.eks 20.000 l.

 

 

ult

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren