Med den enorme satsingen som nå skjer på infrastruktur i Rogaland har Asfalt Remix  bestemt seg for å åpne avdelingskontor på Forus i Stavanger.

-Etter at Ryfast-prosjektet kom skikkelig i gang har etterspørselen etter våre tjenester økt betydelig i Rogaland. Rogaland er et stort område med mye utbygging og stor satsing på vei og infrastruktur.  Det skal investeres for nærmere 40 milliarder kroner i ulike samferdselsprosjekter i inneværende og kommende nasjonal transportplan, og denne satsingen vil vi gjerne være en del av, sier daglig leder Per Brynildsen.

-Vi mener vi innehar en kompetanse og kapasiteten for å gå inn i dette området.  Da mener vi det er både viktig og riktig å etablere egen avdeling på Forus i Stavanger. Om kort tid vil vi søke etter flere maskinførere for å dekke behovet, sier driftsleder Eyvind Brynildsen.

Mer informasjon kommer.

Ryfast-prosjektet setter sitt preg på Stavanger-regionen. Fresearbeider er en nødvendig del av store veiprosjekter, og Asfalt REmix er klar for å bidra. Foto: Odd Borgestrand

Ryfast-prosjektet setter sitt preg på Stavanger-regionen. Fresearbeider er en nødvendig del av store veiprosjekter, og Asfalt REmix er klar for å bidra. Foto: Odd Borgestrand

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren