Aktuelt

Lemminkäinen Norge AS har inngått en intensjonsavtale om salg av sin eierandel i freseleverandøren Asfalt Remix AS til Per Brynildsen.

De to selskapene har sendt ut følgende pressemelding:

– Vi har de siste syv årene eid Asfalt Remix AS sammen med Per Brynildsen. Tiden er nå moden for at Brynildsen selv overtar hele selskapet og i stedet blir en sentral leverandør til oss på lik linje med andre kunder, sier Kalle Josefsson, administrerende direktør i Lemminkäinen Norge AS.

Intensjonsavtalen innebærer at Per Brynildsen overtar Lemminkäinens eierandel i Asfalt Remix AS, med endelig virkning fra februar 2018.

– Vi tror endringen i eierskap vil gi oss en god plattform for å møte et fresemarked i endring. Lemminkäinen har vært en god samarbeidspartner og medeier i tiden som har gått, og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med Lemminkäinen som sentral leverandør til dem innen fresing, knusing og grus, sier Per Brynildsen.

Med den enorme satsingen som nå skjer på infrastruktur i Rogaland har Asfalt Remix  bestemt seg for å åpne avdelingskontor på Forus i Stavanger.

-Etter at Ryfast-prosjektet kom skikkelig i gang har etterspørselen etter våre tjenester økt betydelig i Rogaland. Rogaland er et stort område med mye utbygging og stor satsing på vei og infrastruktur.  Det skal investeres for nærmere 40 milliarder kroner i ulike samferdselsprosjekter i inneværende og kommende nasjonal transportplan, og denne satsingen vil vi gjerne være en del av, sier daglig leder Per Brynildsen.

-Vi mener vi innehar en kompetanse og kapasiteten for å gå inn i dette området.  Da mener vi det er både viktig og riktig å etablere egen avdeling på Forus i Stavanger. Om kort tid vil vi søke etter flere maskinførere for å dekke behovet, sier driftsleder Eyvind Brynildsen.

Mer informasjon kommer.

Ryfast-prosjektet setter sitt preg på Stavanger-regionen. Fresearbeider er en nødvendig del av store veiprosjekter, og Asfalt REmix er klar for å bidra. Foto: Odd Borgestrand

Ryfast-prosjektet setter sitt preg på Stavanger-regionen. Fresearbeider er en nødvendig del av store veiprosjekter, og Asfalt REmix er klar for å bidra. Foto: Odd Borgestrand

Asfalt Remix åpner avdelingskontor på Forus i Stavanger og i forbindelse med MEFA på Forus i Stavanger 27. – 29. mai kan du møte oss på vår nye avdeling.

Asfalt Remix er også blant 100 utstillere, og vi håper å se deg der. Besøk oss på stand A28
Vi stiller med både maskinelt utstyr og med rallybil. Regjerende norgesmester i rally, Eyvind Brynildsen blir å treffe på standen, og du kan gjerne få prøvesitte rallybilen. Noen fartsfylt tur kan vi ikke love deg, men ligger forholdene til rette så blir det uansett litt rally i tillegg til asfalt-fresing, feiing og transport.
-100 utstillere kommer med ulike maskiner, lastebiler, transportutstyr og produkter for å
vise anleggsbransjen og leverandørene hva som kommer.  Det er 185 stander her på området, og nå er alt utsolgt, sier regionsjef Oskar Tore Åsen i MEF.

Presisjonskonkurranser
Det blir arrangert Norgesmesterskap i maskinkjøring for de som går på VG2 i (hjullaster og gravemaskin).
– De må vise sine ferdigheter i det å grave ned en kum, tidsbruk, presisjon og kvalitet.
Dette er en stor happening for hele entreprenørbransjen. Det blir bankett og prisutdelinger denne helgen.
Alle som liker gravemaskiner og andre anleggsmaskiner er hjertelig velkomne!

Festmiddag
Lørdag kveld blir det festmiddag på Quality Airport.Her blir det selvfølgelig anledning til å treffe leverandører og andre kolleger.

Utstillingen er åpen
Fredag 27. mai kl. 10.00-18.00
Lørdag 28. mai kl. 10.00-18.00
Søndag 29. mai kl. 11.00-16.00

Etter en lang vinter med mye strøing av sand/grus er det også et stort behov for feiing.
Ca 80 prosent av dagens svevestøv kommer fra våre veier. Våre høyteknologiske feiebiler vil kunne vaske bort opptil 55 prosent av dette med vårt høytrykksanlegg med rotorclean!

Våre feiebiler holder høy standard og er utstyrt med den nye teknologien for å gjøre en rask og effektiv jobb.
Med utskyvbare koster med støvdemping i form av vanndyser, kommer vi enkelt til langs kantstein og hjørner.
I tillegg til at vi spyler og feier veien har vi også et bredsug bak på bilen som til slutt samler opp alt.
Kontakt driftsleder Sven Amund Grande for mer informasjon og priser.
TLF: 69 28 99 01
Epost: sven-amund@asfaltremix.no

Se vår nye feiende video her

Dersom du er fast leser av fagbladet Våre Veger vil du se at Asfalt Remix har fått forsiden og et tre siders oppslag i sin mars-utgave.  Driftsleder Sven‐Amund Grande gir oss bakgrunnen:  

våre veger (2)I 2013 ble det varslet nye krav til feiing av freste arealer på statskontrakter. I 2014 hadde vi handlet en spesialbygget feiebil til ca 4 millioner, med høytrykkspyling og bredsug i hele bilens bredde i tillegg til de vanlige feiefunksjonene, for å dekke de nye kravene som ville være spesifisert i kontraktene. Så vi møtte forberedt for 2014. På slutten av året 2014 regnet vi med at dette var et krav som ville innføres mer og mer og da gikk vi for en investering av ytterligere en spesialbygget feiebil, som var enda råere og med enda større kapasitet. Denne fullspekkede maskinen ankom for sesongen 2015 og kostet nærmere 5 millioner. I 2015 hadde vi ingen kontrakter hvor det var spesifisert at fresetrau skulle høytrykkspyles. I 2016 er dette spesifisert i bare en kontrakt. Da konkurerer vi mot aktører som er innafor med vesentlig lavere krav til utstyr. Det koster litt å tilpasse oss til krav som kommer og går vilkårlig. Dette er en problematikk vi har i asfaltfresebransjen. Det er gambling fra år til år.

Det bør også nevnes at sistnevnte bil er så rå at vi har brukt denne med høytrykk og koster på områder som har blitt underkjent med henhold til friksjonsmålinger på nylagt asfalt, og dette har vært gjort med hell og godkjent resultat. Alternativet ville vært å frese opp nylagt asfalt og reasfaltert.

Vi vet også at vi har ideelt utstyr for å vaske eller rettere sagt skure veier og suge opp støv i tide for å redusere svevestøv mye bedre enn med tradisjonelle feiebiler. Vi vet vi ikke er alene om å inneha dette utstyret, men de vi vet om er ikke inne i kontrakter med SVV for renhold vinterstid for å redusere svevestøv. Slikt rått utstyr koster mer i drift og vedlikehold, men kontraktene er presset på pris. I mange tilfeller mangler det rett og slett bestillerkompetanse.

Fakta:

Høytrykkspyling i full bredde, rotoclean med bredsug i full bredde, utskyvbare koster i tillegg til midtkost og to sugehoder midt under som følger med de utskytbare kostene. Feiebredde blir da 3,4 m. Utskyvbar ugresskost. Bilen har også hydrostatdrift. Alt er laget i rustfritt 304. Den har den største turbinen som kan fås til slikt bruk for max sug. Utskytbar frontkost som kan spyle og feie oppå høy kantstein og eller nå innpå fortau. Bankettspyleanlegg.  14 m2 kapasitet beholder, herunder vanntanken som rommer 6000 l. Høytrykksanlegg på 200/100 bar med ekstrem vannmengde. Den har også hengerfeste og kan trekke med seg ekstra vanntank på f.eks 20.000 l.

 

 

ult

2.februar 2016 fikk Asfalt Remix besøk av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Artikkelen under ble offentliggjort i fagbladet Byggfakta. Gjengitt med tillatelse av journalist Odd Borgestrand:

-I mange år har vi kjempet for å få bedre flyt i vedlikeholdsarbeidet, men til svært liten nytte. Det er for mange etater og «småkonger» som har særinteresser og som med lov eller forskrift i hånd sørger for dårlig utnyttelse av mannskaper og materiell når vi skal utbedre norsk infrastruktur.

Det hevdet den 29 år gamle driftslederen i entreprenørfirmaet Asfalt Remix i Våler i Østfold da han møtte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til et dialogmøte ved bedriftens hovedkontor i dag. En sporty minister stilte opp og lyttet til den unge driftslederen.

Det ble da også fart og spenning for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da Brynildsen i egenskap av fjorårets suverene norgesmester i rally, inviterte samferdselsministeren på en heftig tur på private skogsveier hjemme i Svinndal i Østfold.

Eyvind Brynildsen er sammen med sin far og daglige leder av Asfalt Remix, Per Erik Brynildsen, svært fornøyd med det løftet den blå regjeringen har tatt for norske veier og infrastruktur generelt.  Samtidig er de kritisk til et byråkrati som hindrer effektivitet i vedlikeholdsarbeidernes hverdag.

Brynildsen ønsket å trekke fram sine visjoner for «våre veger 2030».
-Vi har vanskelige prosesser rundt skilting, oppstartstider og tider på døgnet vi ikke kan arbeide fordi vi har lokale regler for innsovningstid for innbyggerne i en by.
I Oslo og Bergen er det ikke tillatt for oss å arbeide mellom 23.00 og 01.00 på natta.  Resultatet er at 40 mann med maskiner sitter på sin post og venter på å gjøre jobben de er satt til, sier Brynildsen noe oppgitt.

Han registrerte at samferdselsministeren lyttet nøye. Her var det nyttig informasjon å ta med seg videre i effektiviseringsprosessene rundt vedlikehold av norsk infrastruktur.
Brynildsen berørte også temaet gjenbruk.

-Norge ligger på bunn i Europa når det gjelder gjenbruk av asfaltmasse. Tyskland, Nederland og Sveits har en gjenbruksprosent på mellom 85 og 90, mens Norge ligger nede på fem prosent. Dette er på grensen til miljøkriminalitet, mener Brynildsen.

Som rallyfører har han et mål om å legge flest mulig meter bak seg på kortest mulig tid. I anleggsbransjen har han lært seg begrepet tålmodighet. Her går det i unødvendig sneglefart.

-Vi må komme dit at det er mulig med sammenhengende arbeid på hovedveier med fire eller seks felt. Når rushtrafikken er over om kan trafikken dirigeres over til den ene kjørebanen. Da kan vi arbeide i normalt dagslys, – vi får en god arbeidsøkt og jobben kan gjennomføres på langt kortere tid enn med oppdelte nattevakter. Dermed får vi flere meter vedlikehold for hver krone, sier en engasjert Brynildsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
var mektig imponert over den unge driftslederens pågangsmot og innsikt i egen hverdag. Han mente Brynildsen framstod som uredd, tydelig og målrettet.
-Det er fantastisk å se hans engasjement og at han brenner for de samfunnsoppgaver som hans firma er en del av. Slike ildsjeler er det heldigvis mange av rundt om i landet. Jeg ser det som en viktig oppgave at de kan snakke enda tettere inn mot oss som er i politisk og administrativ ledelse sentralt.
-Jeg er her nettopp fordi jeg vet at Brynildsen og andre i entreprenørbransjen har viktige innspill til oss som fatter beslutninger, sa Solvik-Olsen til Byggfakta.

31.03.14: -Asfalt Remix skal være en forutsigbar samarbeidspartner for alle våre oppdragsgivere. Vi er første ledd på alle oppdrag, og ingen skal måtte vente på oss fordi utstyret ikke fungerer.  Derfor har selskapet nylig kjøpt inn totalt sju nye lastebiler og to fresere for å være best mulig utstyrt for en ny og krevende sesong.

Det opplyser daglig leder i Asfalt Remix, Per-Erik Brynildsen. Selskapet har nå kjøpt inn fire lastebiler for småfreserlag, to krokbiler som skal benyttes ved fresing av parkeringshus og i tillegg en fleksi-bil for de lokale medarbeiderne i Lillehammer-Otta området. Denne lastebilen skal benyttes til freseoppdrag i sommerhalvåret og til generell anleggsvirksomhet på vinterstid, opplyser Brynildsen videre.

I tillegg til lastebilene er det også investert i en høyteknologisk Wirtgen 210. Dette er en kompakt stor fresemaskin som kan ha en arbeidsbredde opp til 2,20 meter, og med et bredt spekter av bruksområder. Her er det blant annet automatisk parallell maskin justering ved hjelp av PTS, intelligent ISC spor drive kontroll for maksimal trekkraft, og lave driftskostnader som følge av WIDRIVE maskin styringssystem.

I tillegg er det også kjøpt inn en Wirtgen fres med nyheter som vil bli publisert av produsenten på et senere tidspunkt.

Dette er en av de nye maskinene, Wirtgen GmbH W210i med 2.2 meter fresetrommel.

Dette er en av de nye maskinene, Wirtgen GmbH W210i med 2.2 meter fresetrommel.

Hensikten med innkjøpene er at selskapet alltid skal ha det beste utstyret.
-Vi skal betale avdrag på utstyr i stedet for verkstedregninger og ståtid ute på anlegg. Våre totale leasing- og lånekostnader har vært stabile i alle år. Vi har god kontroll på når vi skal skifte ut utstyret for å få de beste prisene på vårt brukte utstyr. Selv om vi har økt maskinparken er likevel våre leasing og lånekostnader relativt konstant, og dette er en lønnsom måte å drive på, understreker Brynildsen.

Etter oss kommer andre aktører som ofte har kort tid på seg til å utføre sin del av jobben Det kan være sperringer som oppheves tidlig neste morgen, og dersom vi som første ledd blir forsinket vil det få store konsekvenser for de som kommer etter oss, sier han.

-I denne filosofien ligger selvsagt målet om å være den beste og mest foretrukne aktør innen fresing av asfalt og betong i Norge. Vi skal være best på utstyr, personell og dokumentasjon. Det betyr i enkelte tilfeller at vi ikke alltid er rimeligste tilbyder, men vi leverer varene og det vet våre kunder. God kvalitet til rett tid er vårt konkurransefortrinn, og det er svært få i bransjen kan konkurrere på dette, avslutter Brynildsen.

-Asfalt Remix AS er en bedrift i vekst. Selskapet har nå 40 kompetente og dyktige medarbeidere som gjør en meget bra jobb. Det slår selskapets grunnlegger og daglige leder Per Erik Brynildsen fast.
Etter en stabil og forsiktig vekst de første 10 årene er både antall ansatte, aktivitet og omsetning økt betydelig de siste årene. Arbeidsmengden har økt kraftig,og selv om konkurransen i markedet til tider kan være knallhard har Asfalt Remix vist at vi har de egenskaper og kvaliteter som skal til for å være konkurransedyktig.

Kvalitet til rett pris
-Det handler like mye om kvalitet som pris, og heldigvis er det stadig flere som ser at det er sluttsummen og kvaliteten på arbeidet som teller når regnskapene skal gjøres opp også for bestillerne våre, sier Brynildsen.
Brynildsen har hele tiden utvidet maskinparken for å imøtekomme markedets behov. Oppdragsmengden ligger nå på ca 110 oppdrag hver eneste uke i sesongen.

Ny rekord
Denne uka satte Asfalt Remix ny rekord med 40 oppdrag på èn og samme dag.
-Vi har en utrolig gjeng medarbeidere som står på dag og natt. Her er det en lagkultur som flere fotballag misunner oss. En for alle, og alle for èn, slår Brynildsen fast. Jeg er både stolt og ydmyk over å være med som kaptein på dette laget, sier han.

– Vi ser på veksten med stor glede, men vi jobber hele tiden med å vokse kontrollert. Alt må henge sammen både når det gjelder økonomi, struktur og effektivitet.  Gjennom vår HR-leder sørger vi til en hver tid for at alle våre ansatte også blir i varetatt på best mulig måte, sier daglig leder Per Erik Brynildsen.

Det er mange som freser i Asfalt Remix, men jentene her holder mest kontroll på administrativ side..

Det er mange som freser i Asfalt Remix, men jentene her holder mest kontroll på administrativ side..

En ny feiebil er kommet inn til Asfalt Remix på Vadbakken i Våler. Men med dagens oppdragsmengde vil den være lite på hjemmebane. Det forsikrer driftsleder Lars Erik Edstrøm.

Den nye feie- og sugebilen kommer fra Lemminkäinen Drift i Stavanger. Bilen er blitt en erstatter for Asfalt Remix sin gamle feiebil, som nå har gjort jobben for oss. Vi ønsker en topp moderne maskinpark for å forhindre unødige driftsstanser. Dette anser vi som en av våre fortrinn i markedet. Våre kunder vet at vi har utstyr som vi kan stole på.  Det er dårlig økonomi at driftsutstyr står på grunn av brekkasjer eller andre unødige hendelser. Vårt driftspersonell skal ikke måtte skru på utstyr når de skal utføre fresing eller transportoppdrag innenfor korte tidsmarginer, fortsetter Edstrøm.

Feiesystemet
på bilen er produsert og montert av Veimas AS i Danmark. Denne bilen vil i hovedsak bli brukt på statskontraktene som Asfalt Remix nå jobber med.
-Når høysesongen er over vil vi bruke den på ordinær feiing og eventuell  vårfeiing i byer som ønsker våre feietjenester, sier Edstrøm.
-Bilen er topp til vårt bruk. Vi ser at den allerede fungerer veldig bra og vi er meget fornøyd så langt, avslutter driftsleder Lars Erik Edstrøm.

Bilen er topp til vårt bruk. Vi ser at den allerede fungerer veldig bra og vi er meget fornøyd så langt

Bilen er topp til vårt bruk. Vi ser at den allerede fungerer veldig bra og vi er meget fornøyd så langt

12.09.13: Asfalt Remix har nå sikret seg flere kontrakter etter at vi tidligere i år vant konkurransen om statskontrakt for Skanska Asfalt. Nå har vi også sikret oss kontrakter for Skanska Asfalt i Follo, Asker og Bærum. Dette kommer i tillegg til kontrakten vi har sikret oss i Østfold- Kontakten er i størrelsesorden 400.000 kvadratmeter totalt.

-Dette er store og viktige oppdrag for oss, som vi er glad for å utføre- Kontraktene sikrer oss oppdrag gjennom store deler av høsten, og det betyr mye for oss, sier driftsleder Eyvind Brynildsen.

Det er et tøft marked, og for Asfalt Remix er det selvsagt viktig å vinne kontrakter av denne typen. Vi er derfor stolt over at Skanska Asfalt har valgt å benytte våre tjenester, sier Brynildsen videre.

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren