Aktuelt

23.05.13: Det er nå klart at Asfalt Remix AS  har fått oppdraget med å frese for Skanska sine statskontrakter i  Østfold.

Vi setter pris på dette samarbeidet og ser fram til et  konstruktivt og godt samarbeid med en av de store riksentreprenørene, sier driftsleder Eyvind Brynildsen.

Samarbeidsavtalen starter å løpe fra første uka i juni.

Skanska Asfalt har kvesset blyanten godt i år, og sikret seg asfaltoppdrag for Statens vegvesen i region Øst til en samlet verdi på 91 millioner kroner. Selskapet, som i fjor fikk svært dårlig uttelling på asfaltering av riks- og fylkesvegnettet, lå lavest på tre av de syv kontraktene som hadde anbudsåpning i midten av februar Skanska fikk en kontrakt i Østfold som omfatter totalt rundt 33 000 tonn, samt de to kontraktene som er lagt ut i Akershus på henholdsvis 39 000 og 26 000 tonn, ifølge fagbladet Våre Veier.

 

Veslemona er et grustak på Mysen i Monaryggen som produserer og selger elvestein, rullestein og sandprodukter til hele Østlandet. I tillegg importerer vi grusmatten Eccogravel og steingjerdetEccofence.

Utgangspunktet for virksomheten er skapt i istiden. Det er store breelver som har dratt med seg denne elve- og rullesteinen som vi henter ut av denne enorme grusforekomsten i Monaryggen ved Mysen i Eidsberg kommune.

Les mer og se produktspekteret på www.veslemona.no

Asfalt Remix benytter systemet Trackunit Manager for å disponere sine mannskaper og sitt utstyr på en best mulig måte. I en bransje der værforhold spiller stor rolle blir det ofte endringer i planlagte arbeidsoppdrag. Det kan også oppstå uforutsette situasjoner som gjør det nødvendig å styrke et lag med flere enheter, og da er dette systemet til god hjelp for raskest mulig forflytting av utstyr.

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren