Gjennomfresing

Gjennomfresing betyr uttrauing av asfalt i trasé blant annet for kloakksanering og etablering av fjernvarme.
Vi sørger for fjerning av all asfalt i veien og vi kan også tilby tilbakelegging av massen for forsterkning.

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren