Leggekant

Ved for eksempel legging av asfalt i nedslitte hjulspor, oppnår vi et bedre resultat ved å lage langsgående leggekanter der den nye asfalten skjøtes over i gammelt dekke. Automatisk fjerner vi også gamle linjer eller striper.

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren