Planfresing/ Friksjonsfresing

Planfresing benyttes blant annet ved «feil» helling for å lede vannet i en annen retning. På steder der tungtrafikken bremser opp, kan vi rette opp «bølger» som oppstår i asfalten i løpet av en lang og varm sommer.

Vi kan planfrese store og små arealer, blant annet

  • Fjerning av spor

  • Fjerning av «vaskebrett»

  • Fjerning av ustabile masser

  • Friksjonsproblemer

  • Profilproblemer

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren