Rumble/Sinus

Ved å kjøre med en spesialmaskin kan vi frese riller i asfalten, i motsetning til tradisjonell veimerking. Dette kan brukes på riksveier, fylkesveier, europaveier og tettbebygde strøk.

Kontaktinformasjon

Asfalt Remix AS
Vadbakken 6, 1592 Våler 

Tlf:
Faks:
E-post:
69 28 99 01
69 28 99 02
post@asfaltremix.no

Her finner du oss

Last ned brosjyren