Mandag 28. August ankom de fire første kompaktlasterne levert av Rosendal Maskin til Asfalt Remix AS sitt hovedkontor. Den nye parken av kompaktlastere skal styrke kvaliteten av arbeidet Asfalt Remix AS leverer.
– Vi tror på kvalitet i alle ledd, og feiing er et ledd som er ekstremt viktig for et godt resultat når den nye asfalt blir lagt, sier dagligleder Per Brynildsen.

De nye maskinene går rett i arbeid!

Asfalt Remix AS takker Rosendal Maskin AS for leveringen!